ПРЕДСТАВЯНЕ

Образователен център „Гранд – Пловдив“ предлага курсове, групови и индивидуални обучения по български език и литература, езикова култура и математика за ученици от V до XII клас. Обученията са съобразени както с държавните образователни изисквания, така и с персоналните потребности, с нивото на знания, с желанията и с личния стил на учене.

Мисия

Основна мисия на Образователен център „Гранд – Пловдив“ – формиране на успешни, мотивирани и уверени в своите знания и компетентности личности.

Основни приоритети

Основни приоритети на Образователен център „Гранд – Пловдив“ – високо качество на знанието и постигнати от учениците максимални /отлични/ резултати.

Екип

Преподавателите са висококвалифицирани професионалисти, с дългогодишен опит в сферата на образованието, с висока мотивация за доказване успехите на своите ученици.

Ние Ви гарантираме

- високо качество на обучението
- високи образователни успехи на учениците
- трайни компетентности
- професионализъм
- креативна методика на работа на преподавателите, съчетаваща теоретични знания и практически умения и компетентности
- индивидуален подход към всеки ученик
- перфекционизъм в изискванията към учениците по отношение на учебното съдържание
- коректно отношение
- позитивен микроклимат
- съвременна, приветлива и предразполагаща учебна среда
- отворена връзка за обратна информация и взаимодействие между преподавател – ученик – родител.

Очакваме от Вас

- отговорно и осъзнато отношение към знанието
- висока мотивация за успешно усвояване на знанията
- високи образователни успехи
- постигнати отлични резултати на държавните зрелостни изпити, изпитите за кандидатстване във ВУЗ /XII клас/ и националното външно оценяване /VII и X клас/ по български език и литература и математика
- кариерно развитие, успешна реализация и себедоказване.