Курс за национално външно оценяване по български език и литература - Х КЛАС

Обща информация за курса по български език и литература /Х клас/

Курсът за учениците от Х клас е съобразен с държавните образователни изисквания, с актуалната учебно-изпитна програма на МОН за националното външно оценяване по български език и литература и с модела на НВО по БЕЛ в Х клас за учебната 2019 – 2020 година. Обучението има за цел солидна подготовка за НВО след Х клас.
Методиката на обучението целенасочено и последователно съчетава задълбочени теоретични знания и практически умения за прилагането им от учениците, развива компетентности, водещи до отлични резултати на НВО по български език и литература.
Прилага се и индивидуален подход към всеки ученик – чрез самостоятелни задачи за домашна работа, допълнителни материали и тестове, акцентиращи върху практическото приложение на теоретичните знания и съобразени с персоналните потребности, изисквания и личен стил на учене.
В рамките на курса е предвиден и пробен изпит по български език и литература по модела на НВО. Писмените работи на десетокласниците ще бъдат проверени и оценени по критериите на МОН, което ще даде реална представа на учениците за степента на тяхната изпитна готовност.

Организация на курса по български език и литература /Х клас/

Курсът ще се провежда в малка група /6 – 10 души/ в събота или неделя – по определен график.

Обучението е с продължителност 120 учебни часа – 30 занятия по 4 учебни часа.

Програма на курса по български език и литература /Х клас/

Програмата ще бъде съобразена с учебно-изпитната програма на МОН за националното външно оценяване и с модела на НВО по БЕЛ в Х клас за учебната 2019/2020 година.