ИНДИВИДУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Образователен център „Гранд – Пловдив“ предлага индивидуални обучения по български език и литература, езикова култура и математика за ученици от V до XII клас.

Индивидуалните обучения са съобразени както с държавните образователни изисквания, така и с персоналните потребности, с нивото на знания, с желанията и с личния стил на учене.
Индивидуалните уроци могат да бъдат насочени специално към подготовката за националното външно оценяване /кандидатстване в гимназии/ след VII клас, за националното външно оценяване /X клас/, за държавните зрелостни изпити /XII клас/, за кандидатстудентските изпити по български език /езикова култура/, могат да бъдат и подпомагащи текущото обучение по български език и литература и математика в съответния клас /V – XII клас/.

Цената на един учебен час е 20 лв.

Един индивидуален урок /едно занятие/ е с продължителност 2 учебни часа.

Обученията се осъществяват в делнични дни – по определен график, предварително съгласуван между кандидата и преподавателя по съответния предмет.

Образователен център „Гранд – Пловдив“ се намира в Търговски център „Гранд“.

За допълнителна информация и записване може да се свържете с нас на телефон 0884484909.

Индивидуални обучения по български език и литература за ученици от V до XII клас

Индивидуални обучения по математика за ученици от V до XII клас