Специализирани подготвителни курсове за изпити.
Обучения по български език и литература и математика

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

Специализирани подготвителни курсове и обучения
за Вашата успешна реализация в образованието
Образователен център „Гранд – Пловдив“ предлага курсове, групови и индивидуални обучения по български език и литература, езикова култура и математика за ученици от V до XII клас. Обученията са съобразени както с държавните образователни изисквания, така и с персоналните потребности, с нивото на знания, с желанията и с личния стил на учене.

Ние Ви гарантираме:

- високо качество на обучението
- високи образователни успехи на учениците
- трайни компетентности
- професионализъм
- креативна методика на работа на преподавателите, съчетаваща теоретични знания и практически умения и компетентности
- индивидуален подход към всеки ученик
- перфекционизъм в изискванията към учениците по отношение на учебното съдържание
- коректно отношение
- позитивен микроклимат
- съвременна, приветлива и предразполагаща учебна среда
- отворена връзка за обратна информация и взаимодействие между преподавател – ученик – родител.

Преподавателите са висококвалифицирани професионалисти, с дългогодишен опит в сферата на образованието,
с висока мотивация за доказване успехите на своите ученици.

Основна мисия на Образователен център „Гранд – Пловдив“ – формиране на успешни, мотивирани и уверени в своите знания и компетентности личности.

Основните ни приоритети са високо качество на знанието и постигане от учениците на максимални /отлични/ резултати.

11-refresh-ed