ГРУПОВИ ОБУЧЕНИЯ

Образователен център „Гранд – Пловдив“ предлага групови обучения по български език и литература и математика /групи от 3 – 5 ученици/ за ученици от V до XII клас.

Групово обучение по български език и литература за ученици от V до XII клас

Групово обучение по математика за ученици от V до XII клас